Kirilov İrsi

Kirilov İrsi

1. “Üstinsan” modernizmin əsas mifi kimi  XX əsrdə bəşəriyyət əsasən mifoloji olaraq istiqamətlənmiş kollektiv subyekt olduğunu açıq-aşkar sübut etdi. Paradoksal olsa da, qərb tradisionalistlərinin müqəddəs müdrikliyin mühafizəçiləri kimi riqqətlə tərənnüm etdiyi böyük müstəmləkəçi imperiyaların arxaik və gözdən iraq məhəllələrinin sakinləri…

Наверх