Tag: метафизика

Заратустра «последних людей»

Фридрих Ницше в истории европейской мысли стал пограничной фигурой, отделившей эпоху классического традиционного философского мышления от посттрадиционной, которая началась после его смерти. Первая — традиционная эпоха — длилась 2,5 тысячи лет со времен Платона до Карла Маркса включительно. Вторая началась со смертью Ницше, которого продолжили Бергсон, Юнг,…

Kirilov İrsi

Kirilov İrsi

1. “Üstinsan” modernizmin əsas mifi kimi  XX əsrdə bəşəriyyət əsasən mifoloji olaraq istiqamətlənmiş kollektiv subyekt olduğunu açıq-aşkar sübut etdi. Paradoksal olsa da, qərb tradisionalistlərinin müqəddəs müdrikliyin mühafizəçiləri kimi riqqətlə tərənnüm etdiyi böyük müstəmləkəçi imperiyaların arxaik və gözdən iraq məhəllələrinin sakinləri…

Back to top