Black lives matter по-голливудски

“Black lives matter по-голливудски”. Беседа Артема Кхана и Рената Хабибуллина.