язычество

Təbii dinin əsasi

Təhtəlşüur səviyyəsində işlək olan ən fundamental kateqoriyalardan biri “şeylərin nizamı”1 kateqoriyasıdır. Adi insanların çoxu bu anlayışla gündəlik söhbətlərdən tanışdır; onlar bu anlayışa fəlsəfi məna bir yana, heç sakral və ya metafizik məna da vermirlər. İnsanlar düşünürlər ki, şeylərin nizamı ibarəsi onların baş verənlərə, gündəlik davranışlarına öz reaksiyalarında zəruri düzəlişdir. Məsələn, vəzifəli şəxsə rüşvət vermək şeylərin …

Təbii dinin əsasi Read More »

Огонь: языческий аргумент в «диалоге культур»

1 Концепция «сверхчеловека» неизбежно нетерпима и антигуманна по своей природе, так как наличие в картине мира «сверхчеловека» предопределяет наличие в ней «недочеловека» с наделением «сверхчеловека» правами над «недочеловеком». Попытки обожествления или превознесения «сверхчеловека» в расовом, «классовом», ценностном или аксиологическом выражениях и наделение его правом лишать прав не вписывающихся в его картину мироустройства «недолюдей» продолжались и …

Огонь: языческий аргумент в «диалоге культур» Read More »